پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر

عکس افتتاح زیپ لاین و پل معلق برج میلاد

پل معلق برج میلاد : مراسم افتتاحیه زیپ لاین و پل معلق برج میلاد صبح یکشنبه دهم اردیبهشت با حضور حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در مجموعه برج میلاد برگزار شد.

1922801 پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر
1922804 پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر
1922802 پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر
1922791 پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر
1922793 پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر
1922794 پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر
1922795 پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر
1922796 پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر
1922797 پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر
1922792 پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر
1922798 پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر
1922799 پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر
1922800 پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر
1922803 پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر
1922805 پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر
1922806 پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر
1922807 پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر
1922808 پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر
1922809 پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر
1922810 پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر
1922811 پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر
1922812 پل معلق برج میلاد و زیپ لاین آن افتتاح شد + تصاویر