پنجره فولاد جدید حرم امام رضا (ع) نصب شد + تصاویر نصب پنجره فولاد جدید

عکس مراحل نصب پنجره فولاد جدید حرم مطهر رضوی

پنجره فولاد جدید : مدیرعامل سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا(ع) با بیان اینکه مراحل نصب پنجره فولاد مسجد جامع گوهرشاد از روز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه آغاز شد، گفت: پنجره فولاد مسجد جامع گوهرشاد یک اثر فاخر هنری است.

resized 2066654 739 پنجره فولاد جدید حرم امام رضا (ع) نصب شد + تصاویر نصب پنجره فولاد جدید

پنجره فولاد جدید حرم امام رضا (ع)

resized 2066655 689 پنجره فولاد جدید حرم امام رضا (ع) نصب شد + تصاویر نصب پنجره فولاد جدید

resized 2066656 916 پنجره فولاد جدید حرم امام رضا (ع) نصب شد + تصاویر نصب پنجره فولاد جدید

تصاویر پنجره فولاد جدید حرم امام رضا

resized 2066657 627 پنجره فولاد جدید حرم امام رضا (ع) نصب شد + تصاویر نصب پنجره فولاد جدید

resized 2066658 832 پنجره فولاد جدید حرم امام رضا (ع) نصب شد + تصاویر نصب پنجره فولاد جدید

پنجره فولاد حرم امام رضا

resized 2066659 366 پنجره فولاد جدید حرم امام رضا (ع) نصب شد + تصاویر نصب پنجره فولاد جدید

resized 2066660 697 پنجره فولاد جدید حرم امام رضا (ع) نصب شد + تصاویر نصب پنجره فولاد جدید

عکس پنجره فولاد

resized 2066661 609 پنجره فولاد جدید حرم امام رضا (ع) نصب شد + تصاویر نصب پنجره فولاد جدید

resized 2066662 165 پنجره فولاد جدید حرم امام رضا (ع) نصب شد + تصاویر نصب پنجره فولاد جدید

عکس های افتتاح پنجره فولاد جدید حرم امام رضا

resized 2066663 534 پنجره فولاد جدید حرم امام رضا (ع) نصب شد + تصاویر نصب پنجره فولاد جدید

resized 2066664 139 پنجره فولاد جدید حرم امام رضا (ع) نصب شد + تصاویر نصب پنجره فولاد جدید

پنجره فولاد

resized 2066665 101 پنجره فولاد جدید حرم امام رضا (ع) نصب شد + تصاویر نصب پنجره فولاد جدید

resized 2066666 948 پنجره فولاد جدید حرم امام رضا (ع) نصب شد + تصاویر نصب پنجره فولاد جدید

resized 2066667 109 پنجره فولاد جدید حرم امام رضا (ع) نصب شد + تصاویر نصب پنجره فولاد جدید

resized 2066668 969 پنجره فولاد جدید حرم امام رضا (ع) نصب شد + تصاویر نصب پنجره فولاد جدید

resized 2066669 540 پنجره فولاد جدید حرم امام رضا (ع) نصب شد + تصاویر نصب پنجره فولاد جدید

resized 2066670 110 پنجره فولاد جدید حرم امام رضا (ع) نصب شد + تصاویر نصب پنجره فولاد جدید

resized 2066671 983 پنجره فولاد جدید حرم امام رضا (ع) نصب شد + تصاویر نصب پنجره فولاد جدید

resized 2066672 910 پنجره فولاد جدید حرم امام رضا (ع) نصب شد + تصاویر نصب پنجره فولاد جدید

resized 2066673 581 پنجره فولاد جدید حرم امام رضا (ع) نصب شد + تصاویر نصب پنجره فولاد جدید


حتما بخوانید :  تاکسیدرمی حیوانات را اینجا انجام می دهند + تصاویر کارخانه