پیرترین دکتر جراح زن در جهان را بشناسید + تصاویر پیرزن دکتر جراح

کهنسال ترین جراح زن دنیا

پیرترین دکتر زن : آلا لیفوشکینا تا کنون چیزی نشنیده اید. او پزشک جراح بیمارستانی در شهر ریازان در نزدیکی مسکو است و با وجود این که نزدیک به ۹۰ سال دارد روزانه می تواند ۴ عمل جراحی انجام دهد.

آلا ۸۹ سال دارد و همراه با برادرزاده معلول و ۸ گربه زندگی می کند. او ۶۷ سال است که در تخصص خود مشغول به کار است و تا کنون بیش از ۱۰ هزار جراحی داشته است و با وجود سن بالایی که دارد هیچ چیزی نتوانسته او را از این کار متوقف کند. وقتی از او پرسیده شد که آیا تصمیم به استعفا دارد در جواب پاسخ داد دکتر بودن فقط یک حرفه نیست بلکه نوعی سبک زندگی است. او به عنوان مسن ترین پزشک جراح دنیا شناخته شده است اما راز طول عمر او در زندگی چیست؟ آلا می گوید: هیچ رازی در طول عمر من وجود ندارد. من فقط غذا می خورم، زیاد می خندم و زیاد گریه می کنم.

عکس پیرترین دکتر زن

surgeon 1 پیرترین دکتر جراح زن در جهان را بشناسید + تصاویر پیرزن دکتر جراح

surgeon 2 پیرترین دکتر جراح زن در جهان را بشناسید + تصاویر پیرزن دکتر جراح

تصاویر پیرترین دکتر جهان

surgeon 3 پیرترین دکتر جراح زن در جهان را بشناسید + تصاویر پیرزن دکتر جراح

surgeon 4 پیرترین دکتر جراح زن در جهان را بشناسید + تصاویر پیرزن دکتر جراح

surgeon 5 پیرترین دکتر جراح زن در جهان را بشناسید + تصاویر پیرزن دکتر جراح

پیزن دکتر

surgeon 6 پیرترین دکتر جراح زن در جهان را بشناسید + تصاویر پیرزن دکتر جراح

surgeon 7 پیرترین دکتر جراح زن در جهان را بشناسید + تصاویر پیرزن دکتر جراح

surgeon 8 پیرترین دکتر جراح زن در جهان را بشناسید + تصاویر پیرزن دکتر جراح

surgeon 9 پیرترین دکتر جراح زن در جهان را بشناسید + تصاویر پیرزن دکتر جراح

surgeon 10 پیرترین دکتر جراح زن در جهان را بشناسید + تصاویر پیرزن دکتر جراح

surgeon 11 پیرترین دکتر جراح زن در جهان را بشناسید + تصاویر پیرزن دکتر جراح

surgeon 12 پیرترین دکتر جراح زن در جهان را بشناسید + تصاویر پیرزن دکتر جراح

surgeon 13 پیرترین دکتر جراح زن در جهان را بشناسید + تصاویر پیرزن دکتر جراح

surgeon 14 پیرترین دکتر جراح زن در جهان را بشناسید + تصاویر پیرزن دکتر جراح

پیرترین دکتر جراح زن در جهان را بشناسید + تصاویر پیرزن دکتر جراح


حتما بخوانید :  افراد پولدار در کجای جهان زندگی می کنند + معرفی و جزئیات