پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران + تصاویر

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی : به مناسبت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی و انتقال پیکر وی به حسینیه شماره یک جماران، خیل عظیم مشتاقان و دوستداران آیت الله با حضور در این حسینیه با پیکر او وداع کردند. حاضران در حسینیه جماران با سردادن شعارهایی نظیر “عزا، عزاست امروز روز عزاست امروز”،” خمینی بت شکن صاحب عزاست امروز “و همچنین “یاحسین، یاحسین” با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی وداع کردند.

57414273_amir-kholousi-1 57414274_amir-kholousi-2 57414275_amir-kholousi-3 57414276_amir-kholousi-4 57414277_amir-kholousi-6 57414278_amir-kholousi-5 57414279_amir-kholousi-7 57414280_amir-kholousi-8 57414282_amir-kholousi-10 57414284_amir-kholousi-12 57414285_amir-kholousi-13 57414286_amir-kholousi-14 57414287_amir-kholousi-15 57414303_amir-kholousi-16 57414304_davoud-ghahrdar-1 57414325_rouhollah-vahdati-15 57414326_rouhollah-vahdati-16 57414328_rouhollah-vahdati-13 57414329_rouhollah-vahdati-12 57414330_rouhollah-vahdati-11 57414331_rouhollah-vahdati-10 57414332_rouhollah-vahdati-9 57414333_rouhollah-vahdati-8 57414334_rouhollah-vahdati-7 57414335_rouhollah-vahdati-6 57414336_davoud-ghahrdar-1 57414337_davoud-ghahrdar-2 57414338_davoud-ghahrdar-4 57414339_davoud-ghahrdar-3 57414340_mehdi-ghasemi-10 57414341_mehdi-ghasemi-12 57414342_mehdi-ghasemi-11 57414343_mehdi-ghasemi-14 57414346_mehdi-ghasemi-16 57414347_mehdi-ghasemi-17 57414348_mehdi-ghasemi-18 57414349_mehdi-ghasemi-19 57414350_mehdi-ghasemi-20 57414351_mehdi-ghasemi-21 57414352_mehdi-ghasemi-22 57414353_mehdi-ghasemi-23 57414359_taghavi-6 57414360_taghavi-7 57414361_taghavi-8 57414362_taghavi-9


حتما بخوانید :  تیراندازی در مجلس ( از فیلم های مردم تا عکس های +18 تروریست ها )