پیکر ۹۸ شهید تازه تفحص شده از شلمچه وارد ایران شد + عکس

عکس ورود پیکر مطهر ۹۸ شهید تازه تفحص شده

پیکر ۹۸ شهید : صبح امروز پیکر مطهر ۹۸ شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس وارد مرز شلمچه شد ؛ این شهدا در عملیات‌های محرم، والفجر هشت، خیبر، بدر و کربلا چهار به شهادت نائل آمدند.

عکس های ورود پیکر مطهر ۹۸ شهید از مرز شلمچه بع ایران

resized 2014136 175 پیکر ۹۸ شهید تازه تفحص شده از شلمچه وارد ایران شد + عکس

resized 2014137 670 پیکر ۹۸ شهید تازه تفحص شده از شلمچه وارد ایران شد + عکس

resized 2014138 489 پیکر ۹۸ شهید تازه تفحص شده از شلمچه وارد ایران شد + عکس

resized 2014139 890 پیکر ۹۸ شهید تازه تفحص شده از شلمچه وارد ایران شد + عکس

resized 2014140 708 پیکر ۹۸ شهید تازه تفحص شده از شلمچه وارد ایران شد + عکس

resized 2014141 135 پیکر ۹۸ شهید تازه تفحص شده از شلمچه وارد ایران شد + عکس

resized 2014142 674 پیکر ۹۸ شهید تازه تفحص شده از شلمچه وارد ایران شد + عکس

resized 2014143 552 پیکر ۹۸ شهید تازه تفحص شده از شلمچه وارد ایران شد + عکس

resized 2014144 903 پیکر ۹۸ شهید تازه تفحص شده از شلمچه وارد ایران شد + عکس

resized 2014145 642 پیکر ۹۸ شهید تازه تفحص شده از شلمچه وارد ایران شد + عکس

resized 2014146 310 پیکر ۹۸ شهید تازه تفحص شده از شلمچه وارد ایران شد + عکس

resized 2014147 725 پیکر ۹۸ شهید تازه تفحص شده از شلمچه وارد ایران شد + عکس

resized 2014148 971 پیکر ۹۸ شهید تازه تفحص شده از شلمچه وارد ایران شد + عکس

resized 2014149 426 پیکر ۹۸ شهید تازه تفحص شده از شلمچه وارد ایران شد + عکس

resized 2014150 219 پیکر ۹۸ شهید تازه تفحص شده از شلمچه وارد ایران شد + عکس

resized 2014151 300 پیکر ۹۸ شهید تازه تفحص شده از شلمچه وارد ایران شد + عکس


حتما بخوانید :  جزئیات سقوط بهمن در آبعلی + تعداد کشته ها و جزئیات حادثه