چالش معمای تصویری جالب ( ۵ معمای زیر را حل کنید و هوش خود را بسنجید )

۵ معمای تصویری

حل کردن معما آن هم از نوع تصویری یکی از بهترین سرگرمی هایی است که هر کسی می تواند در مواقع بیکاری انجام داده و علاوه بر محک زدن میزان دقت و هوش خود وقتش را هم به طور مفید سپری کند.

0 9 چالش معمای تصویری جالب ( 5 معمای زیر را حل کنید و هوش خود را بسنجید )

اگر شما هم جزو کسانی هستید که حل چیستان را دوست دارند، پیشنهاد می کنیم معماهای زیر را حل کرده و ببینید که به چه تعداد از آن ها می توانید پاسخ درست بدهید.

برای این منظور در ادامه با روزیاتو همراه باشید.

حرف F را در تصویر زیر پیدا کنید

1 18 چالش معمای تصویری جالب ( 5 معمای زیر را حل کنید و هوش خود را بسنجید )

آیا می توانید اعداد حک شده روی چمن ها را ببینید؟

3 15 چالش معمای تصویری جالب ( 5 معمای زیر را حل کنید و هوش خود را بسنجید )

۱۰ اختلاف در تصاویر زیر پیدا کنید

4 17 چالش معمای تصویری جالب ( 5 معمای زیر را حل کنید و هوش خود را بسنجید )

درون دایره چه شکلی می بینید؟

6 15 چالش معمای تصویری جالب ( 5 معمای زیر را حل کنید و هوش خود را بسنجید )

8 12 چالش معمای تصویری جالب ( 5 معمای زیر را حل کنید و هوش خود را بسنجید )

پاسخ

.

.

.

.

.

.

.

2 18 چالش معمای تصویری جالب ( 5 معمای زیر را حل کنید و هوش خود را بسنجید )

31 چالش معمای تصویری جالب ( 5 معمای زیر را حل کنید و هوش خود را بسنجید )

5 16 چالش معمای تصویری جالب ( 5 معمای زیر را حل کنید و هوش خود را بسنجید )

 

7 14 چالش معمای تصویری جالب ( 5 معمای زیر را حل کنید و هوش خود را بسنجید )

8 13 چالش معمای تصویری جالب ( 5 معمای زیر را حل کنید و هوش خود را بسنجید )


حتما بخوانید :  زنده شدن مرده در سردخانه + عکس نوزاد در سردخانه جان گرفت