چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

تصاویری از صورت مردم جهان

چهره مردم جهان : همه می دانیم که مردم در اقصی نقاط این کره خاکی بر اساس سنت ها، باورها و حتی شرایط آب و هوایی ظواهر مختلفی دارند؛ از رنگ پوست و ترکیب صورت گرفته تا لباس هایی که می پوشند و تغییراتی که در قیافه خود انجام می دهند. یک عکاس و جهانگرد روسی به نام الکساندر خیموشین (Alexander Khimushin) مجموعه ای از عکس های زیبا و مسحور کننده را از مردمان ۸۲ کشور جهان جمع آوری کرده که مجموعه ای دیدنی از زیبایی و تنوع گروه های قومیتی مختلف در گوشه و کنار جهان را پدید آورده است. شما را به دیدن تعدادی از این عکس های منحصربفرد دعوت می کنیم.

دختر ایشیل مایا (Ixil Maya)

11822710 572b6b5a160000580431dcfa 1487063105 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 200x300 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

زنی از قبیله کارو (Karo tribe)

11822660 572b6b5b1300001a01380a7d 1487063132 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 300x293 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

مردی از قبیله بودی (Bodi tribe)

11822960 alexander khimushin 013 1487170400 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 200x300 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

پسر ساموایی (Samoan boy)

11822510 572b6b5b2200008f03255aa4 1487063120 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 200x300 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

زن لاداخی (Ladakhi woman)

11822610 572b6b5b160000580431dcfc 1487063145 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 200x300 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

مردی از قبیله بودی (Bodi tribe)

11822560 572b6b5b2200003600255aa5 1487063156 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 200x300 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

دختر اوروغن (Oroqen girl)

11823360 alexander khimushin 001 1487063165 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 200x300 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

راهب بودایی جوان

11822910 alexander khimushin 016 1487063197 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 200x300 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

مرد کیچه مایا (K’iche’ Maya)

11822110 the world in faces 18 1487063278 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 200x300 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

دختر واخی (Wakhi girl)

11823110 alexander khimushin 009 1487170504 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 200x300 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

مرد راجستانی (Rajasthani)

11822160 the world in faces 16 1487063311 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 200x300 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

مرد تووان (Tuvan)

11822260 the world in faces 08 1487070570 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 200x300 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

دختر کاکچیکل مایا (Kaqchikel Maya)

11822010 the world in faces 21 1487170646 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 200x300 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

مرد بادیه نشین عرب

11822210 the world in faces 14 1487069448 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 1 200x300 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

دختر بچه واخی (Wakhi)

11823260 alexander khimushin 004 1487063231 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 200x300 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

دختر ژاپنی

11822360 the world in faces 04 1487063243 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 200x300 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

زن روسی سنتی

11822810 alexander khimushin 020 1487063533 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 200x300 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

دختر اهل موریتانی

11822310 the world in faces 05 1487068674 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 200x300 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

پسر بچه توفالار (Tofalar)

11822860 alexander khimushin 003 1487063255 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 200x300 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

دختری از قبیله تسِمی (Tsemey tribe)

11822060 the world in faces 19 1487063593 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 200x300 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

دختر اهل جیبوتی

11823410 the world in faces 26 1487165361 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 200x300 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

مرد کوبایی

11823210 alexander khimushin 008 1487063684 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 200x300 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )

الکساندر خیموشین (عکاس) در اتیوپی

11822760 2ethiopia 1487063954 1000 47c07478ac 1487598359 w900 h600 300x169 چهره مردم جهان ( تصاویری از صورت مردم مختلف جهان از نمای نزدیک )


حتما بخوانید :  هواپیمای بوئینگ 777 ( از لحظه تولد تا به امروز هواپیمای غول پیکر جهان )