چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویر

چهره های پنهان در وسایل روزمره زندگی

چهره های پنهان : آیا تاکنون برایتان پیش آمده که درون فنجان قهوه، چهره انسان یا حیوان بینید؟ یا مثلا هنگام تماشای ابرها آن ها را به شخصیت هایی کارتونی یا واقعی شباهت دهید؟ اگر این طور است مطمئن باشید که دیوانه نشده اید. این پدیده، پاریدولیا نام دارد.

0 51 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویر

پاردولیا نوعی پدیده روانشناسی است که در آن، فرد با دیدن یک صحنه یا شنیدن صدا، آن را به شکل هایی که قبلا دیده یا اصواتی که شنیده تشبیه می کند، در حالی که این مساله مصداق بیرونی ندارد. به زبان ساده تر، در پدیده پاریدولیا، فرد علایم را به صورت معنادار می شناسد. مثلا می توان به دیدن چهره در ابر اشاره کرد. حالا که با مفهوم این واژه آشنا شده اید، از شما دعوت می کنیم تا در ادامه تصاویری را مشاهده کنید که مصداق این پدیده ی روانشناختی هستند.

تصاویر جالب از چهره های پنهان در وسایل

1 119 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویرورودی زیرگذر ساخته شده در کنار رودخانه می سی سی پی همانند چهره کوکی مانستر است.

(کوکی مانتسر نام یک شخصیت عروسکی در برنامه های کودک آمریکایی است.)2 117 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویراین دوربین نظارتی همانند رباتی است که اسلحه به دست گرفته.3 111 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویرسطل آشغالی که شبیه صورت دونالد ترامپ است.4 106 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویرمن افتادم و نمی توانم بلند شوم!5 104 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویرچوب متعجب6 102 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویرتصویر سگ روی طرح چوب7 98 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویرفنجان قهوه هیجان زده8 85 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویردستگاه خوشحال9 77 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویرسوراخ بانمک دیوار10 61 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویرمن از اینکه بریده بشوم متنفرم.11 50 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویرزیر چشمی دید زدن12 41 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویرگوجه فرنگی سبز با صورتی شبیه میمون13 38 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویرجعبه نگران14 28 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویرلیوان هایی که شبیه میمون های سرخوش به نظر می رسند.15 26 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویرتخت بیمارستانِ خوشحال با یک لبخند بزرگ16 23 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویروقتی درخت از رودخانه آب می نوشد17 23 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویرفکر کنم گیر افتاده ام19 20 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویرصورت آسانسور20 19 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویرگِل و لای خوشحال21 10 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویرآقای سنگ22 11 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویرباری که شبیه کوکی مانتسر است23 7 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویراین بخش از ریل آهن از این که در این قسمت نشسته خوشحال به نظر می رسد24 6 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویراز دیدن شما خوشبختم

25 6 چهره های پنهان و جالب در وسایل روزمره زندگی + تصاویرقهوه ای که شبیه شخصیت افسانه ای جنگ ستاره گان است؛


حتما بخوانید :  عکس های واقعاً عجیب ضد قوانین فیزیک که باعث شگفتی می شود