ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان + تصاویر جالب

خنده‌دارترین فیگورهای ۲۰۱۶ سیاسیون

ژست های خنده دار : یک پایگاه خبری خارجی در آستانه پایان سال میلادی منتخبی از خنده دار ترین فیگورهای مقامات و سیاستمداران جهان را منتشر کرد.

ز،یک پایگاه خبری خارجی در آستانه پایان سال میلادی منتخبی از خنده دار ترین فیگورهای مقامات و سیاستمداران جهان را منتشر کرد.

همه ساله با نزدیک شدن به پایان سال میلادی خبرگزاری ها، نشریات و پایگاه های خبری جهان، برترین عکس های منتشر شده در سال گذشته را منتشر می کنند. “بیزینس اینسایدر” در همین رابطه دست به انتخاب مسخره م خنده دارترین عکس ها از فیگورهای مقامات و سیاستمداران جهان زده است. این مجموعه را در زیر می بینید.

101183 705 ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان + تصاویر جالبژست های خنده دار شخصیت های سیاسی
101184 828 ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان + تصاویر جالبژست خنده دار اوباما و پوتین
101185 439 ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان + تصاویر جالبژست خنده دار ترامپ
101186 538 ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان + تصاویر جالبژست خنده دار شخصیت های سیاسی
101187 207 ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان + تصاویر جالبژست خنده دار جان کری
101188 599 ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان + تصاویر جالبژست های جالب پوتین
101189 823 ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان + تصاویر جالبژست خنده دار مرکل
101190 344 ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان + تصاویر جالب
101191 932 ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان + تصاویر جالب
101192 462 ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان + تصاویر جالب
101193 196 ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان + تصاویر جالب
101194 283 ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان + تصاویر جالب
101195 794 ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان + تصاویر جالبژست های خنده دار ترامپ و دخترش
101196 462 ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان + تصاویر جالبعکس پوتین
101197 468 ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان + تصاویر جالب
101198 500 ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان + تصاویر جالبژست جالب اوباما
101199 472 ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان + تصاویر جالب
101200 495 ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان + تصاویر جالب
101201 269 ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان + تصاویر جالب
101202 507 ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان + تصاویر جالب

ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان


حتما بخوانید :  عکس های قدیمی خنده دار + تصاویر خنده دار قدیمی