ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان + تصاویر جالب

خنده‌دارترین فیگورهای ۲۰۱۶ سیاسیون

ژست های خنده دار : یک پایگاه خبری خارجی در آستانه پایان سال میلادی منتخبی از خنده دار ترین فیگورهای مقامات و سیاستمداران جهان را منتشر کرد.

ز،یک پایگاه خبری خارجی در آستانه پایان سال میلادی منتخبی از خنده دار ترین فیگورهای مقامات و سیاستمداران جهان را منتشر کرد.

همه ساله با نزدیک شدن به پایان سال میلادی خبرگزاری ها، نشریات و پایگاه های خبری جهان، برترین عکس های منتشر شده در سال گذشته را منتشر می کنند. “بیزینس اینسایدر” در همین رابطه دست به انتخاب مسخره م خنده دارترین عکس ها از فیگورهای مقامات و سیاستمداران جهان زده است. این مجموعه را در زیر می بینید.

تصاویر/ خنده‌دارترین فیگورهای 2016 سیاسیونژست های خنده دار شخصیت های سیاسی
تصاویر/ خنده‌دارترین فیگورهای 2016 سیاسیونژست خنده دار اوباما و پوتین
تصاویر/ خنده‌دارترین فیگورهای 2016 سیاسیونژست خنده دار ترامپ
تصاویر/ خنده‌دارترین فیگورهای 2016 سیاسیونژست خنده دار شخصیت های سیاسی
تصاویر/ خنده‌دارترین فیگورهای 2016 سیاسیونژست خنده دار جان کری
تصاویر/ خنده‌دارترین فیگورهای 2016 سیاسیونژست های جالب پوتین
تصاویر/ خنده‌دارترین فیگورهای 2016 سیاسیونژست خنده دار مرکل
تصاویر/ خنده‌دارترین فیگورهای 2016 سیاسیون
تصاویر/ خنده‌دارترین فیگورهای 2016 سیاسیون
تصاویر/ خنده‌دارترین فیگورهای 2016 سیاسیون
تصاویر/ خنده‌دارترین فیگورهای 2016 سیاسیون
تصاویر/ خنده‌دارترین فیگورهای 2016 سیاسیون
تصاویر/ خنده‌دارترین فیگورهای 2016 سیاسیونژست های خنده دار ترامپ و دخترش
تصاویر/ خنده‌دارترین فیگورهای 2016 سیاسیونعکس پوتین
تصاویر/ خنده‌دارترین فیگورهای 2016 سیاسیون
تصاویر/ خنده‌دارترین فیگورهای 2016 سیاسیونژست جالب اوباما
تصاویر/ خنده‌دارترین فیگورهای 2016 سیاسیون
تصاویر/ خنده‌دارترین فیگورهای 2016 سیاسیون
تصاویر/ خنده‌دارترین فیگورهای 2016 سیاسیون
تصاویر/ خنده‌دارترین فیگورهای 2016 سیاسیون

ژست های خنده دار شخصیت های سیاسی جهان


حتما بخوانید :  شخصیت شناسی جالب از روی شکل ظاهری پا + شخصیت شناسی پا