برای کاهش استرس این ژست ها را بگیرید تا آرام شوید + عکس

ژست هایی برای مقابله با استرس

کاهش استرس : “امی کادی” روانشناس اجتماعی معتقد است ژست های ما هم روی نظر مردم نسبت به ما تاثیر دارد و هم روی اعتماد به نفس مان. یک سری ژست ها هم هستند که کمک می کنند مغزمان را به سمت پیروزی هدایت کنیم. در این جا ژست هایی آورده ایم که با انجام دادن آن ها تنها در ۲ دقیقه استرس را در خود کاهش داده و به سمت موفقیت و پیروزی هدایت می شوید.

1

ژست کاهش استرس

زبان بدن تاثیر زیادی در موقعیت های مهم زندگی مثل مصاحبه ها، سخنرانی در جمع و… دارد. ژست و حالت بدن ما روی ذهن خودمان نیز تاثیر زیادی می گذارد. حیوانات برای این که قدرت خود را نشان دهند فضای بیشتری را اشغال می کنند. ما انسان ها نیز وقتی احساس اعتماد به نفس بالایی داریم ژست باز و راحت تری داریم اما وقتی احساس کم قدرتی می کنیم ژست جمع و بسته ای داریم.

2

ژست بالا بردن اعتماد به نفس

ذهن روی جسم تاثیر می گذارد. انسان های قوی خوش بین هستند و اعتماد به نفس دارند. آن ها ریسک پذیر هستند و شکی در برنده شدن شان ندارند.انسان های قوی تستوسترون (هورمون رهبری) بالا و کورتیزول (هورمون استرس) پایینی دارند و این یعنی در مقابل استرس مقاوم هستند.

3

کاهش استرس با ژست گرفتن

امی کادی دو گروه را مورد آزمایش قرار داد. یک گروه ژست قوی و گروه دیگر ژست ضعیف گرفتند. در این آزمایش ها به این نتیجه رسید که ژست های قوی ۲۰% هورمون تستوسترون را بالا و ۲۵% هورمون کورتیزول را پایین می آورد. نتیجه دیگری که از این آزمایش به دست آورد این بود که کارفرمایان قبل از مصاحبه متقاضیانی که ژست قوی می گرفتند را قبول می کردند.

4

یکی از کارهایی که امی کادی توصیه می کند این است: قبل از قرار ملاقات یا مصاحبه یعنی زمانی که می خواهید با یک موقعیت پر استرس رو به رو شوید در اتاق، آسانسور یا حتی حمام تنها یک ژست قوی را برای ۲ دقیقه بگیرید.

5

بدن ما هوشیاری و آگاهی ما را تغییر می دهد، هوشیاری ما رفتارمان را تغییر می دهد، رفتار ما نیز می تواند روی نتیجه موقعیتی که برای ما ن بسیار مهم و حیاتی است تاثیر بگذارد. کافی است برای موفقیت و برنده شدن این را به خاطر بسپارید.

برای کاهش استرس این ژست ها را بگیرید تا آرام شوید + عکس