کنده کاری روی چوب با ایده های ترسناک و شگفت انگیز + تصاویر

نگاهی به آثار هنرمندی که نوعی وحشت در دل بیننده ایجاد می کنند

کنده کاری روی چوب : هنرمند کانادایی موسوم به «ماسکال لاسر» برای تولید آثار دلهره آور خود شهرت دارد. در جدیدترین محصول هنری او نیز می توان همین حس را تجربه کرد که در عین ظرافت و زیبایی، نوعی وحشت در دل بیننده ایجاد می کند.جدیدترین اثر این هنرمند، با عنوان «چوب شرودینگر» معرفی شده و نمایی از یک درخت زبان گنجشک است که در میانه آن یک ریسمان پوسیده، حکاکی و تراشیده شده.

0 68 1 کنده کاری روی چوب با ایده های ترسناک و شگفت انگیز + تصاویر

در ادامه می توانید علاوه بر دیدن اثر هنری یاد شده، دیگر آثار هنرمند موردبحث را نیز مشاهده کنید که زبان مشترک تمامی آن ها را وحشت تشکیل داده است. همراهمان باشید.

1 89 2 کنده کاری روی چوب با ایده های ترسناک و شگفت انگیز + تصاویر

2 77 کنده کاری روی چوب با ایده های ترسناک و شگفت انگیز + تصاویر

3 73 کنده کاری روی چوب با ایده های ترسناک و شگفت انگیز + تصاویر

4 64 کنده کاری روی چوب با ایده های ترسناک و شگفت انگیز + تصاویر

5 64 کنده کاری روی چوب با ایده های ترسناک و شگفت انگیز + تصاویر

6 68 کنده کاری روی چوب با ایده های ترسناک و شگفت انگیز + تصاویر

7 53 کنده کاری روی چوب با ایده های ترسناک و شگفت انگیز + تصاویر

8 50 کنده کاری روی چوب با ایده های ترسناک و شگفت انگیز + تصاویر

9 44 کنده کاری روی چوب با ایده های ترسناک و شگفت انگیز + تصاویر

10 34 کنده کاری روی چوب با ایده های ترسناک و شگفت انگیز + تصاویر

11 39 کنده کاری روی چوب با ایده های ترسناک و شگفت انگیز + تصاویر

12 28 کنده کاری روی چوب با ایده های ترسناک و شگفت انگیز + تصاویر

13 19 کنده کاری روی چوب با ایده های ترسناک و شگفت انگیز + تصاویر

14 16 کنده کاری روی چوب با ایده های ترسناک و شگفت انگیز + تصاویر

15 15 کنده کاری روی چوب با ایده های ترسناک و شگفت انگیز + تصاویر


حتما بخوانید :  روستای عجیب آدم کوتوله ها در ایران ( تصاویر و معرفی روستای ماخونیک )