کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس

کودکان حشد الشعبی

کودکان ضد داعش : الحشد الشعبی به نیروهای شبه‌نظامی شیعه عراق گفته می‌شود که در کنار ارتش این کشور قرار دارند.در سال ۲۰۱۴ و پس از افتادن موصل به دستِ نیروهای داعش در واکنش به فتوای مرجعان عراقی به‌ویژه فتوای جهاد آیت‌الله سیستانی، این نیرو تشکیل شد. هدف این نیروها کمک به ارتش و نیروهای امنیتی عراق برای پاسداری از مکان‌های مذهبی و نیز مقابله با تهاجم است.کودکان عراقی برای آمادگی مقابله با داعش کار با سلاح را در قالب عملیات آزاد سازی جرف الصخر آموزش می بینند.

تصاویر کودکان عراقی ضد داعش

1396031615295030211081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295048911081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295056711081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295066111081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295078611081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295119211081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295127011081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 139603161529513611081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295142711081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295156711081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295167611081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295181711081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295192711081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295214511081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295230111081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295247311081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295266111081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295286411081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295320811081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295350511081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 139603161529535111081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295361411081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295419211081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295434811081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 139603161529543611081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295448911081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295498911081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295514511081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295530211081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295567711081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295591111081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295630211081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295677011081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295692711081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295716111081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295741111081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس 1396031615295830211081734 کودکان عراقی ضد داعش در حال آموزش نظامی برای جنگ + عکس


حتما بخوانید :  مسی و پسرش بعد از قهرمانی بارسا در جام حذفی + عکس و حاشیه