کوسه قاتل را از نزدیک ترین فاطه مشاهده کنید + عکس و فیلم

چند قدم مانده به مرگ

یک فیلم بردار توانست از چند سانتی متری یک کوسه قاتل فیلمبرداری کند. و این فیلم توانست در مدت ۲۴ ساعت میلیون ها بار مشاهده و ارسال شود. شما کاربران سایت شهر مطلب این فیلم رو به همراه تصاویر در ادامه مشاهده می کنید

فیلم لحظه حمله کوسه

دانلود فیلم

عکس های نوای نزدیک کوسه قاتل

1 45 کوسه قاتل را از نزدیک ترین فاطه مشاهده کنید + عکس و فیلم 2 41 کوسه قاتل را از نزدیک ترین فاطه مشاهده کنید + عکس و فیلم 3 39 کوسه قاتل را از نزدیک ترین فاطه مشاهده کنید + عکس و فیلم 4 30 کوسه قاتل را از نزدیک ترین فاطه مشاهده کنید + عکس و فیلم 5 27 کوسه قاتل را از نزدیک ترین فاطه مشاهده کنید + عکس و فیلم


حتما بخوانید :  دختر اهوازی 16 ساله رکوردار قوی ترین دندان را دارد + عکس