کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران

عکس کولبران

کولبری یکی از خطرناکترین شغل‌ها به شمار می‌آید. صد‌ها نفر از مردم هورامان به دلیل بیکاری با دریافت دستمزد ناچیز و یا برای امرار معاش روزانه راهی جز حمل کالای خارجی از نقاط “غیررسمی گمرکی” ندارند. تاکنون صد‌ها کولبردر نتیجه بروز بلا‌های طبیعی و گذشتن از مسیر‌های صعب العبور جان خود را از دست داده اند. این گزارش تصویری از کولبران مرزی حد فاصل بین نودشه ایران و طویله عراق تهیه شده است.

کولبران مرزی ایران و عراق

کولبران مرزی ایران و عراق -تاکنون صد‌ها کولبردر نتیجه بروز بلا‌های طبیعی و گذشتن از مسیر‌های صعب العبور جان خود را از دست داده اند. این گزارش تصویری از کولبران مرزی حد فاصل بین نودشه ایران و طویله عراق تهیه شده است. کولبران(حمل کنندگان) به افرادی گفته می‌شوند که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل غیرقانونی اجناسی

بین دو طرف خط مرزی می‌شوند. کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مشغول به کولبری هستند. آن‌ها به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی از نقاط غیررسمی و بدون مجوز گمرکی می‌کنند.

عکس های جدید از کولبران

1173362 224 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173363 188 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173364 510 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173365 624 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173366 833 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173367 151 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173368 236 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173369 207 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173370 824 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173371 603 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173372 473 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173373 110 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173374 761 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173375 611 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173376 314 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173377 317 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173378 964 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173379 769 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173380 128 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173381 207 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173382 978 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173383 645 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173384 340 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173385 828 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173386 582 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173387 727 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173388 684 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173389 238 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173390 161 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173391 820 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173392 279 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173393 373 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173394 605 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173395 275 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران 1173396 699 کولبران مرزی در حال انتقال کالا به داخل مرز ایران + تصاویر کولبران


حتما بخوانید :  سامانه های استعلام خدمات به همراه آدرس سایت و راهنمایی و آموزش