کوه یخ بزرگ در ساحل کانادا‎ همه را شگفت زده کرد + عکس

عکس کوه یخی غول پیکر در ساحل کانادا‎

کوه یخ بزرگ : نزدیک شدن یک کوه یخی غول پیکر ۵۰ فوتی در نزدیکی سواحل کانادا، توجه شهروندان و گردشگران را در شهر فریلند به خود جلب کرده است.

عکس های کوه یخ بزرگ در ساحل کانادا

کوه یخ بزرگ 1 کوه یخ بزرگ در ساحل کانادا‎ همه را شگفت زده کرد + عکس کوه یخ بزرگ 2 کوه یخ بزرگ در ساحل کانادا‎ همه را شگفت زده کرد + عکس کوه یخ بزرگ 3 کوه یخ بزرگ در ساحل کانادا‎ همه را شگفت زده کرد + عکس کوه یخ بزرگ 4 کوه یخ بزرگ در ساحل کانادا‎ همه را شگفت زده کرد + عکس کوه یخ بزرگ 5 کوه یخ بزرگ در ساحل کانادا‎ همه را شگفت زده کرد + عکس