کیم کارداشیان با حجاب اسلامی +عکس

کیم کارداشیان با چادر و حجاب اسلامی +عکس

کیم کارادشیان، مدل، خواننده و سلبرتی مشهور چند روز برای انجام یک سفر تبلیغاتی به همراه مادرش به شهر دوبی آمده است.

کیم کارداشیان با چادر و حجاب اسلامی

شهر مطلب : کیم کارادشیان، مدل، خواننده و سلبرتی مشهور چند روز برای انجام یک سفر تبلیغاتی به همراه مادرش به شهر دوبی آمده است او با حضور در یک مرکز خرید به ناگاه به یک مغازه برقع فروشی(چادر روبنده دار) مراجعه کرد و به همراه مادرش ضمن خرید یک جفت برقع با حجاب در شهر به قدم زدن پرداختند. کیم کارداشیان بعد از پوشیدن چادر گفت: « زیبایی حجاب زنان مسلمان در نوع خود جالب توجه است و من بسیار آنرا می پسندم» وی که بار اول است از خاورمیانه دیدار می کند با پوشش حجاب اسلامی به قدم زدن در خیابانهای دوبی پرداخت. او با حضور در یک مرکز خرید به ناگاه به یک مغازه برقع فروشی(چادر روبنده دار) مراجعه کرد و به همراه مادرش ضمن خرید یک جفت برقع با حجاب در شهر به قدم زدن پرداختند. کیم کارداشیان بعد از پوشیدن چادر گفت: « زیبایی حجاب زنان مسلمان در نوع خود جالب توجه است و من بسیار آنرا می پسندم» وی که بار اول است از خاورمیانه دیدار می کند با پوشش حجاب اسلامی به قدم زدن در خیابانهای دوبی پرداخت.

حتما بخوانید :  شباهت بازیگران مرد به پدرانشان + بیشترین شباهت بازیگران به پسرانشان

 da a9 db 8c d9 85 da a9 d8 a7 d8 b1 d8 af d8 a7 d8 b4 db 8c d8 a7 d9 86 d8 a8 d8 a7 d8 ad d8 ac d8 a7 d8 a8 d8 a7 d8 b3 d9 84 d8 a7 d9 85 db 8c کیم کارداشیان با حجاب اسلامی +عکس

520714 334 کیم کارداشیان با حجاب اسلامی +عکس

520715 373 کیم کارداشیان با حجاب اسلامی +عکس کیم کارداشیان با حجاب اسلامی

520716 664 کیم کارداشیان با حجاب اسلامی +عکس کیم کارداشیان با حجاب اسلامی