کیک های جالب با طراحی های زیبا و واقعی + عکس کیک های عجیب

طراحی کیک های جالب و عجیب

کیک های جالب : شرط می بندم که تا به حال شخصیت های سریال “برکینگ بد” را به این شکل ندیده بودید. این کیک ها توسط آشپز هنرمندی به نام ناتالی ساکن آستین پایتخت تگزاس با تمام جزئیات شخصیت ها ساخته شده است. این کیک های مجسمه ای به قدری طبیعی ساخته شده اند که کوچک ترین شباهتی به کیک ندارند و اکنون مدتی است مورد توجه شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی قرار گرفته است.

کیک شخصیت های فیلم

عکس کیک عجیب و جالب

کیک شخصیت های فیلم

شخصیت های فیلم به شکل کیک

طراحی جالب کیک

شخصیت های فیلم در قالب کیک

شخصیت های فیلم در قالب کیک

کیک های عجیب جالب و واقعی

شخصیت های فیلم در قالب کیک

شخصیت های فیلم در قالب کیک

عکس کیک واقعی

شخصیت های فیلم در قالب کیک

طراحی جالب کیک

شخصیت های فیلم در قالب کیک

شخصیت های فیلم در قالب کیک

عکس عجیب از کیک جالب

شخصیت های فیلم در قالب کیک

شخصیت های فیلم در قالب کیک

تصاویر کیک جالب شبیه به مجسمه انسان

شخصیت های فیلم در قالب کیک

شخصیت های فیلم در قالب کیک

کیک های جالب با طراحی های زیبا و واقعی – عکس کیک های عجیب