کیک های جالب با طراحی های زیبا و واقعی + عکس کیک های عجیب

طراحی کیک های جالب و عجیب

کیک های جالب : شرط می بندم که تا به حال شخصیت های سریال “برکینگ بد” را به این شکل ندیده بودید. این کیک ها توسط آشپز هنرمندی به نام ناتالی ساکن آستین پایتخت تگزاس با تمام جزئیات شخصیت ها ساخته شده است. این کیک های مجسمه ای به قدری طبیعی ساخته شده اند که کوچک ترین شباهتی به کیک ندارند و اکنون مدتی است مورد توجه شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی قرار گرفته است.

cake 1 2 کیک های جالب با طراحی های زیبا و واقعی + عکس کیک های عجیب

عکس کیک عجیب و جالب

cake 2 2 کیک های جالب با طراحی های زیبا و واقعی + عکس کیک های عجیب

cake 3 3 کیک های جالب با طراحی های زیبا و واقعی + عکس کیک های عجیب

طراحی جالب کیک

cake 4 2 کیک های جالب با طراحی های زیبا و واقعی + عکس کیک های عجیب

cake 5 3 کیک های جالب با طراحی های زیبا و واقعی + عکس کیک های عجیب

کیک های عجیب جالب و واقعی

cake 6 3 کیک های جالب با طراحی های زیبا و واقعی + عکس کیک های عجیب

cake 7 3 کیک های جالب با طراحی های زیبا و واقعی + عکس کیک های عجیب

عکس کیک واقعی

cake 8 3 کیک های جالب با طراحی های زیبا و واقعی + عکس کیک های عجیب

طراحی جالب کیک

cake 9 2 کیک های جالب با طراحی های زیبا و واقعی + عکس کیک های عجیب

cake 10 2 کیک های جالب با طراحی های زیبا و واقعی + عکس کیک های عجیب

عکس عجیب از کیک جالب

cake 11 1 کیک های جالب با طراحی های زیبا و واقعی + عکس کیک های عجیب

cake 12 1 کیک های جالب با طراحی های زیبا و واقعی + عکس کیک های عجیب

تصاویر کیک جالب شبیه به مجسمه انسان

cake 13 1 کیک های جالب با طراحی های زیبا و واقعی + عکس کیک های عجیب

 da a9 db 8c da a9 d9 87 d8 a7 db 8c d8 ac d8 a7 d9 84 d8 a8 d8 a8 d8 a7 d8 b7 d8 b1 d8 a7 d8 ad db 8c d9 87 d8 a7 db 8c d8 b2 db 8c d8 a8 d8 a7 d9 88 d9 88 d8 a7 d9 82 d8 b9 db 8c d8 b9 کیک های جالب با طراحی های زیبا و واقعی + عکس کیک های عجیب

کیک های جالب با طراحی های زیبا و واقعی – عکس کیک های عجیب


حتما بخوانید :  گیر افتادن دزد در سطل زباله + تصاویر دزدی و گیر افتادن در سطل زباله