گردنبند شهدای آتش نشان و حادثه پلاسکو + عکس گردنبند پلاسکو

عکس گردنبند شهدای آتش نشان هم به بازار آمد

گردنبند پلاسکو