گردنبند شهدای آتش نشان و حادثه پلاسکو + عکس گردنبند پلاسکو

عکس گردنبند شهدای آتش نشان هم به بازار آمد

گردنبند پلاسکو

resized 2046371 347 گردنبند شهدای آتش نشان و حادثه پلاسکو + عکس گردنبند پلاسکو
resized 2046372 449 گردنبند شهدای آتش نشان و حادثه پلاسکو + عکس گردنبند پلاسکو