جنجال جدید و ناراحت کننده و گرفتن عکس سلفی با قبر هاشمی + عکس

رفتار زشت چند مرد کنار مزار مرحوم هاشمی رفسنجانی

گرفتن عکس سلفی با قبر هاشمی : امروز در فضای مجازی تصویری دست به دست شد که دیگر سلفی نبود بلکه چند نفر با مزار مرحوم هاشمی رفسنجانی عکس یادگاری گرفته اند، آن هم در زمان آماده سازی مزار.

هاشمی رفتار زشت چند مرد کنار مزار مرحوم هاشمی رفسنجانی +عکس

به گزارش سرویس فرهنگی جام نیـوز، ماجرای عکس های سلفی در مراسم های ترحیم یکی از بحث های چند وقت اخیر است که اکثر افراد آن را تقبیح کرده اند.

امروز نیز عکسی در فضای مجازی دست به دست شد که اینبار سلفی نبود بلکه چند نفر با مزار آیت الله عکس یادگاری گرفته اند، آن هم در زمان آماده سازی مزار.

جنجال جدید و ناراحت کننده و گرفتن عکس سلفی با قبر هاشمی + عکس