گشت ارشاد اندونزی ( عکس های لو رفته گشت ارشاد اندونزی )

اندونزی هم گشت ارشاد دارد

گشت ارشاد اندونزی : زنان پلیس شریعت در اندونزی که با نام ولایت حسبه شناخته می‌شود در استان باندا آچه فعالیت می‌کند. این زنان که مانتو و مقعنه سبزپوش هستد مسئول اجرای قانون شرع در این منطقه خودمختار را بر عهده دارند.

عکس های لو رفته گشت ارشاد

1 61 گشت ارشاد اندونزی ( عکس های لو رفته گشت ارشاد اندونزی ) 2 59 گشت ارشاد اندونزی ( عکس های لو رفته گشت ارشاد اندونزی ) 3 61 گشت ارشاد اندونزی ( عکس های لو رفته گشت ارشاد اندونزی ) 4 59 گشت ارشاد اندونزی ( عکس های لو رفته گشت ارشاد اندونزی ) 5 54 گشت ارشاد اندونزی ( عکس های لو رفته گشت ارشاد اندونزی ) 6 49 گشت ارشاد اندونزی ( عکس های لو رفته گشت ارشاد اندونزی ) 7 47 گشت ارشاد اندونزی ( عکس های لو رفته گشت ارشاد اندونزی ) 8 48 گشت ارشاد اندونزی ( عکس های لو رفته گشت ارشاد اندونزی ) 9 45 گشت ارشاد اندونزی ( عکس های لو رفته گشت ارشاد اندونزی ) 10 48 گشت ارشاد اندونزی ( عکس های لو رفته گشت ارشاد اندونزی ) 11 45 گشت ارشاد اندونزی ( عکس های لو رفته گشت ارشاد اندونزی ) 12 40 گشت ارشاد اندونزی ( عکس های لو رفته گشت ارشاد اندونزی )


حتما بخوانید :  کیک عروسی زیبا شبیه به مدل لباس عروس + کیک عروسی لباس عروس