گشت ارشاد اندونزی ( عکس های لو رفته گشت ارشاد اندونزی )

اندونزی هم گشت ارشاد دارد

گشت ارشاد اندونزی : زنان پلیس شریعت در اندونزی که با نام ولایت حسبه شناخته می‌شود در استان باندا آچه فعالیت می‌کند. این زنان که مانتو و مقعنه سبزپوش هستد مسئول اجرای قانون شرع در این منطقه خودمختار را بر عهده دارند.

عکس های لو رفته گشت ارشاد