گنبد حرم امام حسین (ع) در روز میلاد امام حسین چه زیباست

تصاویری زیبا از گنبد حرم امام حسین(ع)