یارانه آذر ماه ۹۵ کی واریز می شود؟ زمان واریز و زمان برداشت

زمان واریز و برداشت یارانه نقدی آذر ماه ۱۳۹۵

یارانه آذر ماه ۹۵ : زمان واریز و برداشت هفتادمین مرحله از یارانه نقدی مربوط به آذر ماه ۱۳۹۵ اعلام شد. بر این اساس به ازای هر نفر مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
000

زمان واریز و برداشت یارانه آذر ۹۵

«هفتادمین» مرحله یارانه نقدی مربوط به آذرماه ۱۳۹۵ به ازاء هر نفر ۴۵۵.۰۰۰ ریال ساعت ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.

براساس آخرین آمار اعلام شده، بیش از ۷۴ میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت می کنند.

احتمال میرود «هفتادمین» مرحله یارانه نقدی مربوط به آذرماه ۱۳۹۵ به ازاء هر نفر ۴۵۵.۰۰۰ ریال ساعت ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.

در ۸ ماهه ابتدایی سال ۹۵ در تاریخ ۲۶ هر ماه یارانه واریز گردیده و زمان پرداخت یارانه این ماه نیز ۲۶ آذر اعلام شده است .

یارانه نقدی آذر ۹۵ صبح روز شنبه ۲۷ آذر ۹۵ قابل برداشت است.

زمان واریز و برداشت یارانه نقدی آذر ماه ۱۳۹۵