زمان واریز یارانه دی ۹۵ ، زمان برداشت یارانه نقدی دی ماه ۹۵

زمان واریز و برداشت یارانه نقدی دی ماه ۹۵

یارانه دی ۹۵ : یارانه نقدی مربوط به دی ماه ۱۳۹۵ به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

زمان واریز یارانه دی ۹۵

پیش بینی می شود «هفتاد و یکمین» مرحله یارانه نقدی مربوط به دی ماه ۹۵ به ازاء هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان، ساعت ۲۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۲۶ به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.

یارانه نقدییارانه نقدی دی ماه ۱۳۹۵

مبلغ یارانه نقدی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

یارانه دی ۹۵ ، مبلغ و زمان واریز یارانه دی ۱۳۹۵


حتما بخوانید :  سرقت طلافروشی دولت آباد تهران + جزئیات و زخمی شدن 6 نفر