زیارتگاه عجیب در دل رودخانه + تصاویر زیارتگاه خدای هندو

زیارتگاه خدای هندو در بستر رودخانه زیارتگاه عجیب : هندوستان عجیب ترین جای دنیا است و جاهای تاریخی و باستانی زیادی دارند هند مردمان خونگرم...